ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τίτλος
Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ 2017
Επιδόματα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ
Επιδόματα αναπηρίας: Διακιώματα - Προυποθέσεις
Οδηγός Κοινωνικών Παροχών ΑμΣΚΠ 2016
Εγκύκλιος σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης για τα άτομα με αναπηρία
Υποβολή-έλεγχος στοιχείων ένταξης στο "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας για χορήγηση απαλλαγών-ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)
Πιστοποίηση Αναπηρίας
Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ποσό σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σύνταξη Αναπηρίας Ο.Α.Ε.Ε.
Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου (απορίας)
Οι νέες προυποθέσεις για τους ανασφάλιστους του Ο.Γ.Α.
Βιβλιάριο Ασθενείας Ι.Κ.Α.