Προτεραιότητα των ατόμων με αναπηρία στις ουρές του ΕΟΠΥΥ

Εγκύκλιος του προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού, σχετικά με την προτεραιότητα των ανθρώπων με αναπηρία στις ατέλειωτες ουρές που σχηματίζονται στα διάφορα τμήματα του ΕΟΠΥΥ.

Μαρούσι, 5/4/2013
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 12866
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (www.eopyy.gov.gr) – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τηλ: 2106871706-707, Fax: 2106871795
ΠΡΟΣ: Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ

Θέμα: Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ»

Σας υπενθυμίζουμε τις σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορούν στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.με.Α.) από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ καθήκον της υπηρεσίας είναι η ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου προς τα άτομα αυτά.

Για το λόγο να φροντίσετε ώστε οι πολίτες με αναπηρία που προσέρχονται στην υπηρεσία σας, να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα για να μην παρατηρείται το φαινόμενο αναμονής των ατόμων αυτών σε ατέλειωτες «ουρές».

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ/Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) - logoΕπισημαίνεται ότι ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία καθήκον όλων μας είναι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα μεταξύ των συναλλασσομένων, να αναρτήσετε σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο στην υπηρεσία σας στην οποία θα αναγράφεται με ευανάγνωστη γραμματοσειρά η φράση: «Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα».

Να φροντίσετε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Share