Οδηγός Κοινωνικών Παροχών ΑμΣΚΠ 2016

ODIGOS-KOINONIKON-PAROXON-AMSKP

Ο Οδηγός Κοινωνικών Παροχών για άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου: "Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα"

Το πρόγραμμα Συνηγορία για τη ΣΚΠ εξέδωσε Οδηγό Κοινωνικών Παροχών των ΑμΣΚΠ.

Κάνετε κλικ εδώ για να τον διαβάσετε

www.skplakas.gr

Share