Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

  Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον:


    έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έστω και μία ημέρα.


    το ατύχημα έχει χαρακτηριστεί εργατικό


http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/pensions/handicap_sub/handicap_b.cfm

 
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

  Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα
  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


    Αρκεί μία ημέρα ασφάλισης

http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/pensions/handicap_sub/handicap_b1.cfm

Share