Τίτλος
Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών-Patients in Power Conference
Επιστημονική Ημερίδα «Το αύριο της θεραπείας στο σήμερα. Γνωρίζω-Αντιμετωπίζω»
Π.Ε.Σ.Π.Α. : Πολεμώντας για τα δικαιώματα και την υγεία των ασθενών με σπάνιες παθήσεις
Νεότερα δεδομένα για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις Άνοιες
ΠΕΒ: Ο Προγεννητικός Έλεγχος Γενετικών Νοσημάτων: Παρόν και Μέλλον
Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε ζωτικής σημασίας θεραπευτικές λύσεις για σπάνιες, απειλητικές για τη ζωή, χρόνιες και γενετικές ασθένειε
Επαγγαλματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδας Στόμαχος: Σύγχρονη γνώση και διλλήματα
Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου Διλήμματα και θέματα Αιχμής στην Ογκολογία
6o Σεμινάριο Αιματολογίας Από το κλινικοεργαστηριακό εύρημα στην αιματολογική διάγνωση και θεραπεία
16ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο «Η αναπηρία ως χρόνια κατάσταση. Οργάνωση–Παρακολούθηση–Συμμόρφωση
3o Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Μελάνωμα, Διαφωνίες & Συμφωνίες
Ουρολογικός Καρκίνος - Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας
16ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β' Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (2)
17ου Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο
2ο Συνέδριο Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής
15 ΜΑΪΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ
43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 10-13 Μαίου
43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
7η Διημερίδα με θέμα «Αιχμές στην Παθολογία»
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών & 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων