You are currently viewing Έρευνα Μέτα-ανάλυσης οδηγεί σε νέες επίφοβες θέσεις για τον  Καρκίνου του Μαστού

Έρευνα Μέτα-ανάλυσης οδηγεί σε νέες επίφοβες θέσεις για τον Καρκίνου του Μαστού


n

Έρευνα Μέτα-ανάλυσης οδηγεί σε νέες επίφοβες θέσεις για τον  Καρκίνου του Μαστού
9, Μαρτίου, 2015

– Μια ευρεία γονιδιακή μελέτη σύνδεσης  (GWAS) μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο περιοδικό Nature Genetics περιγράφει δεκαπέντε νέους τόπους για τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες στην Ευρώπη.

Μια διεθνής ομάδα που καθοδηγείται από τους ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge συγκέντρωσε στοιχεία για περίπου 100.000 γυναίκες με ή χωρίς καρκίνο του μαστού, συμπεριλαμβανομένων των δεκάδων χιλιάδων που είχαν εξεταστεί γενετικά μέσο του iCOGS array. Η έρευνα οδήγησε σε περισσότερες από 70 θέσεις παραλλαγών σχετιζόμενες με το καρκίνο μαστού  που εμπλέκονται με τη νόσο στο παρελθόν καθώς και 15 νέες θέσεις.
“Καθώς  μας δίνονται  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς και το γιατί , οι γενετικοί δείκτες που βρήκαμε θέτουν  σε ένα υψηλό κίνδυνο κληρονομικού ρίσκου του  καρκίνου του μαστού, μπορεί παράλληλα να μας βοηθήσει να στοχεύουμε σε μέτρα ελέγχου και πρόληψης του καρκίνου σε αυτές τις γυναίκες που το χρειάζονται περισσότερο,” Ντάγκλας Easton , γενετική ερευνητής επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge,
«Το επόμενο κομμάτι του παζλ για την επίλυση του περιλαμβάνει έρευνα για να καταλάβουμε περισσότερα για το πώς οι γενετικές παραλλαγές λειτουργούν ώστε  να αυξήσουν τον κίνδυνο μιας γυναίκας να νοσήσει,” δήλωσε ο Easton. “Και είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν περισσότερες από αυτές τις παραλλαγές ακόμα να ανακαλυφθούν”.
Προηγούμενες μελέτες έχουν αποκαλύψει αρκετές  σπάνιες παραλλαγές που σχετίζονται με μέσο έως υψηλό κίνδυνο καρκίνου του μαστού, μαζί με δεκάδες κοινές  θέσεις πολυμορφισμού που η καθέμια κάνει μια πιο μετριοπαθή, αθροιστική συμβολή στην κατάσταση. Όμως, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στην κατανόηση της κληρονομικότητας του κινδύνου καρκίνου του μαστού, εξηγούν οι συντάκτες της νέας ανάλυσης.
Σε μια προσπάθεια να κλείσουν κάποια από τα εναπομείναντα κενά, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη στοιχεία για 15.748 γυναίκες ευρωπαϊκής καταγωγής με καρκίνο του μαστού και 18.084 χωρίς – όλοι οι εγγεγραμμένοι πριν τη  μελέτη  σύνδεσης γονιδιώματος.
Επίσης συμπεριέλαβαν δεδομένα για άλλες 46.786 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και 42.892 ανεπηρέαστων κοντρόλ σε σύνολο περισσότερων από 211.000 θέσεων πολυμορφισμού που διερευνήθηκαν  με τη συστοιχία iCOGS, τα οποία αναπτύχθηκαν μελετώντας καρκίνους του μαστού, των ωοθηκών και του προστάτη.
Μόλις η ομάδα καταλόγισε πληροφορίες από 1000 Projects γονιδιώματος, ήταν σε θέση να συγκρίνει πρότυπα σχεδία σε περισσότερες από 11 εκατομμύρια θέσεις πολυμορφισμού στον καρκίνο του μαστού σχέση με την ανεπηρέαστη ομάδα των controls – μια ανάλυση που επισημαίνονται τελικά παραλλαγές σε 15 τόπους που δεν συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού  στο παρελθόν.

Επειδή σχετιζόμενες  θέσεις πολυμορφισμού σε μια ντουζίνα από αυτές περιλαμβάνουν  παραλλαγές που δεν εμπλέκονται σε  απευθείας γονοτύπιση από τη συστοιχία iCOGS, οι ερευνητές προσπάθησαν να ελέγξουν περαιτέρω τα ευρήματά τους μέσω περαιτέρω δοκιμών σε χιλιάδες των  δειγμάτων.
Επίσης, ερεύνησαν εις βάθους  πιθανούς αιτιώδης πολυμορφισμούς σε νέες τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας ενισχυτικά προφίλ στοιχείων των μαστικών κυττάρων που παρήχθησαν για το έργο ENCODER και τις πιθανές μορφές τόπου έκφρασης ποσοτικών γνωρισμάτων από τα δεδομένα που προέκυψαν από τπ Cancer Genome Atlas.
Μαζί, οι πρόσφατα περιγραφόμενοι τόποι φαίνεται να εξηγούν το  περίπου 2 τοις εκατό του οικογενούς κίνδυνου του καρκίνου του μαστού, σημειώνουν ο Easton και οι συν-συγγραφείς του, ενώ η πλήρης συλλογή των κοινών παραλλαγών που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού – που υπολογίζονται σε 90 ή και παραπάνω θέσεις – φαίνεται να συμβάλουν  περίπου στο 16 τοις εκατό της κληρονομικότητας του.

Παξιμάδη Ελένη :PhD
Μετάφραση από:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (GenomeWeb)
https://www.genomeweb.com/
Nature Genetics | Letter

Genome-wide association analysis of more than 120,000 individuals identifies 15 new susceptibility loci for breast cancer

    Kyriaki Michailidou,Jonathan Beesley, et al.
Nature Genetics    (2015) doi:10.1038/ng.3242
Received05 September 2014 Accepted 11 February 2015
Published online 09 March 2015