Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρευματολογία


Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρευματολογία, 16ος κύκλος “Ιστολογικές Βλάβες από Διάφορα Όργανα-Στόχους σε Ρευματικές Παθήσεις “

1 Ιουνίου 2013, Αμφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών