Διεθνείς Οργανισμοί


World Health Organisation – Regional Office for Europe

The association of Schools of Public Health in the European Region

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Συμβούλιο της Ευρώπης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

EQUAL- Κοινοτική Πρωτοβουλία

Πληροφορίες για Ευρωπαικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις

Υπουργεία Υγείας Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Αυστρία 

Βέλγιο  

Γαλλία  

Γερμανία  

 

Μ. Βρετανία  

Ιρλανδία  

Ισπανία  

Ιταλία  

Κύπρος  

Λετονία  

Λιθουανία  

Λουξεμβούργο  

Μάλτα  

Ουγγαρία  

Πολωνία  

Σλοβακία  

Σουηδία  

Τσεχική Δημοκρατία  

Ολλανδία  

Εσθονία  

Σλοβενία  

Φινλανδία

Υπουργείο Υγείας
http://www.moh.gov.gr