Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας


Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας

Το Ιατρείο αλληλεγγύης λειτουργεί ως εξής:

Παθολογικό Ιατρείο:  με προσυνεννόηση με την γραμματεία
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 9:30-13:00
Δευτέρα: 14:30-16:30 / Τρίτη: 16:00-19:00/ Τετάρτη: 17:00-21:00

Παιδιατρικό Ιατρείο:
Τετάρτη: 17:00-19:00
Παρασκευή: 8:30-10:30

Υπέρηχοι: Με προσυνεννόηση με την γραμματεία

Λοιπές Ειδικότητες: Για να σας δουν γιατροί ειδικοτήτων, πρέπει να σας κλείσει ραντεβού ο παθολόγος του Ιατρείου. Συνεπώς είναι απαραίτητο να έρχεστε για εξέταση στο Ιατρείο.
Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να μεταβάλλεται για τούτο παρακαλούμε να παρακολουθείτε είτε την ιστοσελίδα είτε να ενημερώνεστε από την γραμματεία
pic
Μερικές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες:

Το δίκτυο αποτελείται από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οδοντιάτρους, οι οποίοι με εξαιρετική προθυμία εξετάζουν εθελοντικά τους ασθενείς που αποτελούν ομάδα στόχο της προσπάθειά μας, δηλαδή ανέργους και ανασφάλιστους μόνιμους ή εποχιακούς κατοίκους της περιοχής μας. Οι απαντήσεις τους στις αιτήσεις εξειδικευμένης περίθαλψης των ασθενών που τους παραπέμπονται, καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα του Ιατρείου Αλληλεγγύης το οποίο τηρεί τον Φάκελλο Υγείας του ασθενούς.

Το Ιατρείο Αλληλεγγύης διαθέτει φαρμακείο, από τις δωρεές των πολιτών και συνεργάζεται με το φαρμακείο του Ερυθρού Σταυρού και το Κοινωνικό Φαρμακείο. Σε περίπτωση που διαθέτουμε το φάρμακο που χρειάζεται ο ασθενής,  του δίδεται δωρεάν. Εάν δεν έχουμε συγκεκριμένο σκεύασμα, με ευθύνη των γιατρών του δικτύου, ο φαρμακοποιός του Ιατρείου δίνει αντίστοιχης ουσίας φάρμακο ή αντίστοιχης δράσης ή ζητείτε τέτοιο από το Φαρμακείο του ΕΣ ή το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Στο Ιατρείο Αλληλεγγύης χρειαζόμαστε φάρμακα, και εμβόλια. Όποιος μπορεί να προσφέρει, είναι καλοδεχούμενα.
Τηλέφωνο για ραντεβού και για κάθε άλλη πληροφορία:
 2721- 0 – 89840

Πηγή http://dikalkal.wordpress.com/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84/