«ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ»


Επιστημονική Εκδήλωση «ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ»
27 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Porto Palace.
Οργάνωση: Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών σε συνεργασία με την Ρευματολογική Κλινική του ΓΝΘ Άγιος Παύλος.