Συνέδριο «Παχυσαρκία – Διαβήτης: Βιοψυχοκοινωνικές Θεωρήσεις»


Συνέδριο «Παχυσαρκία – Διαβήτης: Βιοψυχοκοινωνικές Θεωρήσεις»
08/11/13-10/11/13
Royal Olympic, Αθήνα
Αριθμός συμμετεχόντων: 300