2ο Διεθνές Forum: “Βιοεπιστήμες & Kαρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία ΙΙ”


2ο Διεθνές Forum: “Βιοεπιστήμες & Kαρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία ΙΙ”
11/10/2013 – 12/10/2013, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, Ελλάδα