28° Διεθνές Συνέδριο Ελλληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής


28° Διεθνές Συνέδριο Ελλληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
20/02/2014 – 23/02/2014,Ξενοδοχείο Hilton Βασσιλής Σοφίας 46, Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ