11ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας


11ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας 29/11/2014 Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Τηλέφωνο : 2106074200

Email : MD@MDCONGRESS.GR

Website : www.mdcongress.gr