Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Α.Ε.Ε.


ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Εξυπηρετούνται από το Περ/κό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκει η έδρα της επιχείρησης (εκτός των περιπτώσεων που η επαγγελματική έδρα βρίσκεται εκτός Νομού ή λόγω μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης τότε η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το πλησιέστερο Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με την κατοικία).

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

α) Ατομικό βιβλιάριο

1) Αίτηση

2) Μια (1) φωτογραφία πρόσφατη

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4) Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν έχω περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή Δημόσιο)

5) Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα μόνο όταν διαπιστώνεται από το ΑΤΛΑΣ ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα από άλλο φορέα.

6) Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος για την έκδοση του βιβλιαρίου εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή

Kατεβάστε την Αίτηση Aτομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας

β) Οικογενειακό  βιβλιάριο

1) Αίτηση

2) ΑΜΚΑ για όλα τα προστατευόμενα μέλη

3) Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία για κάθε μέλος

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης των παιδιών (πρόσφατα)

5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όσους έχουν.

6) Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα (αφορά τα προστατευόμενα μέλη) μόνο όταν διαπιστώνεται από το ΑΤΛΑΣ ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα από άλλο φορέα.

7) Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν έχω περίθαλψη ούτε εγώ ούτε η οικογένεια μου σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο) και ανάλογα για κάθε περίπτωση στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση προστίθεται:

α) (Η/Ο σύζυγος μου είναι άνεργη-ος και ανασφάλιστη-ος και συντηρείται από μένα) και

β) για παιδιά έως 24 ετών (το παιδί μου είναι άγαμο, άνεργο και ανασφάλιστο και συντηρείται από μένα)

8) Για παιδιά άνω των 24 ετών και έως τα 26 έτη και βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο

9) Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος για την έκδοση του βιβλιαρίου εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή

10) Για την ασφάλιση συζύγου φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους

Kατεβάστε την Αίτηση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας

! Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του ΤΑΝΠΥ-ΤΠΞ, φωτοτυπίες καταβολών εισφορών από 01/08/2011 και μετά ή βεβαίωση μη οφειλής από το ΤΑΝΠΥ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Πάροδος τεσσάρων (4) μηνών από την εγγραφή του ασφαλισμένου με πληρωμένες όλες τις απαραίτητες εισφορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση απουσίας του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση.
Σε περίπτωση απώλειας Υ.Δ. από το Αστυνομικό Τμήμα.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Εξυπηρετούνται από το Περ/κό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. του τόπου κατοικίας τους

Ισχύουν όσα παραπάνω αναφέρονται για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ασφαλισμένου (ατομικό ή οικογενειακό) ανάλογα με την περίπτωση και επιπλέον:
Συνταξιοδοτική απόφαση ή υπηρεσιακό σημείωμα από το τμήμα Συντάξεων (αφορά τις νέες αποφάσεις), για τους παλαιούς συνταξιούχους υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης των στοιχείων μέσα από την εφαρμογή του info

Να προσκομιστεί το βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. στις περιπτώσεις που είχε εκδοθεί βιβλιάριο με θεώρηση ορισμένου χρόνου προκειμένου να ακυρωθεί από τον Ο.Α.Ε.Ε. και να εκδοθεί νέο.

Αν πρόκειται για συνταξιούχο αναπηρίας που έχει την απόφαση από τα ΚΕΠΑ και δεν έχει ακόμα εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, είναι απαραίτητο να δοθεί υπηρεσιακό σημείωμα από το τμήμα συντάξεων ότι «πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και γίνονται οι κρατήσεις του κλάδου Υγείας» προκειμένου να εκδοθεί το βιβλιάριο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα γενικά έγγραφα του Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/108/399353/19-09-2012 και ΓΕΝΔΙΠΑΡ/118/461209/28-09-2012.

 

 http://www.oaee.gr/astheneia.asp?catasth_id=180&cat_id=0&banner_pgc=6