Βιοεπιστήμες & καρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία ΙΙ


“Βιοεπιστήμες & καρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία ΙΙ”
Οργάνωση: HeCOG
Πρόεδρος / Συντονιστής: Πάρις Α. Κοσμίδης
11-12 Οκτωβρίου 2013
Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα