Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε Κ.Α.Π.Η.


Ο δήμος και το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών συνεχίζουν την οργάνωση ποικίλων σχετικών δράσεων στη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου, στα εννέα ΚΑΠΗ των Δημοτικών Ενοτήτων Συκεών, Νεάπολης, Αγίου Παύλου και Πεύκων.

Από τις 10 έως και τις 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας (οστεομετρήσεις) από ειδικούς ιδιωτικής εταιρίας, σε όλα τα ΚΑΠΗ, με βάση το εξής πρόγραμμα:
Τετάρτη 10 Μαΐου: Α΄ ΚΑΠΗ Συκεών, 8.30π.μ.
Τετάρτη 15 Μαΐου: Α΄ ΚΑΠΗ Νεάπολης, 8.30π.μ.
Παρασκευή 17 Μαΐου: Β΄ ΚΑΠΗ Συκεών, 8.30π.μ.
Τρίτη 21 Μαΐου: Β΄ ΚΑΠΗ Αγίου Παύλου, 8.30π.μ.
Τετάρτη 22 Μαΐου: ΚΑΠΗ Πεύκων, 8.30π.μ.
Πέμπτη 23 Μαΐου: Β΄ ΚΑΠΗ Νεάπολης, 8.30π.μ.
Παρασκευή 24 Μαΐου: Γ΄ ΚΑΠΗ Συκεών, 8.30π.μ.
Τρίτη 28 Μαΐου: Α΄ ΚΑΠΗ Αγίου Παύλου, 8.30π.μ.
Τετάρτη 29 Μαΐου: Γ΄ ΚΑΠΗ Αγ.Παύλου, 8.30π.μ.