«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»


Η ΠΕΒ διοργανώνει το 1ο Σεμινάριο για την «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

 

Ημερομηνία :    17-18/10/2014
Χώρος :         Αθήνα
Ομιλητές        Εκπρόσωποι του ΕΣΥΔ, διαπιστευμένοι αναλυτές δημοσίων και ιδιωτικών εργαστηρίων τροφίμων, Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ.
Κόστος:         120 € Μέλη ΠΕΒ
170 € μη μέλη ΠΕΒ
80 € Μεταπτυχιακοί φοιτητές
250 € Εταιρείες
Ειδική τιμή σε νέους ανέργους

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων:        20 άτομα

 

     1η ημέρα     
08:30-09:30    Εγγραφές    
09:30-10:00    Υποδοχή από ΠΕΒ-Ενημέρωση για δραστηριότητες ΠΕΒ    Εκπρόσωπος ΠΕΒ
10:00-11:00    Εισαγωγική ομιλία από ΕΣΥΔ- Διαδικασίες ίδρυσης εργαστηρίου και απαιτήσεις του ΕΣΥΔ    Εκπρόσωπος ΕΣΥΔ
11:00-11:30    ΚΑΦΕΣ    
11:30-12:30    Νομοθεσία για την ποιότητα τροφίμων και εμφιαλωμένων νερών και την ίδρυση εργαστηρίων     Εκπρόσωπος ΕΦΕΤ
12:30-13:00    Εκτίμηση κινδύνου     
13:00-14:00    ΓΕΥΜΑ    
14:00-15:00    Μικροβιολογικός έλεγχος σε βιομηχανίες τροφίμων, αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εμφιάλωσης (ISO methods)    
15:00-15:30    Επιδημιολογία υδατογενών και τροφιμογενών λοιμώξεων    
15:30-16:00    ISO 17025 Γενική Παρουσίαση    
16:00-16:30    Συζήτηση- ερωτήσεις    
     2η ημέρα    
09:00-10:00    Απαιτήσεις για τη διοίκηση, Οργάνωση εργαστηρίου, Έλεγχος εγγράφων και αρχείων     
10:00-10:30    Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες-Εξοπλισμός-Υγιεινή και Ασφάλεια    
10:30-11:00    ΚΑΦΕΣ    
11:00-11:30    Προσωπικό    
11:30-12:00    Εσωτερικές επιθεωρήσεις-Ανασκοπήσεις από τη διοίκηση    
12:00-12:30    Εξυπηρέτηση του πελάτη-Παράπονα-Έλεγχος μη συμμορφούμενης εργασίας δοκιμών ή/και διακριβώσεων-Διορθωτικές ενέργειες    
12:30-13:30    Δειγματοληψία τροφίμων και νερών    
13:30-14:30    ΓΕΥΜΑ    
14:00-15:00    Μέθοδοι δοκιμών και διακριβώσεων και επικύρωση των μεθόδων- υπολογισμός αβεβαιότητας    
15:00-15:30    Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων    
15:30-16:30    Συζήτηση- ερωτήσεις    
16:30-17:00    Αξιολόγηση σεμιναρίου