ΚΕΠΑ. Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Δικαιώματα - Προυποθέσεις Ενημέρωση

Ποιες είναι οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες

Αριθμ. 84045 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5074/02.11.2021
Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Διαβάστε περισσότερα….