Πανελλήνιο Συνέδριο Ερευνητικής Δερματολογίας


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερευνητικής Δερματολογίας
6-8 Σεπτεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης