Πολύπλευρη Αντιμετώπιση Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήματος


Πειραϊκό Ογκολογικό Συνέδριο με θέμα  «Πολύπλευρη Αντιμετώπιση Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήματος»
Οργάνωση: Εταιρεία «Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη» ,Β’ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Σε συνεργασία με
Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο»
Ογκολογική Μονάδα Βοστάνειου Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Α’ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Αθήνα
Διεύθυνση:  Λεωφ. Συγγρού 89-93,  Νέος Κόσμος – Αθήνα, Τ.Κ 117 45
Ημερομηνία: 29-30 Νοεμβρίου 2013

Πιστοποίηση
Στους συνέδρους θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD).
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης ωρών, με κάρτα που θα παραλαμβάνουν οι συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται το πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος