Σύγχρονες Απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα


21-24 Ιουνίου 2013, Ξεν. MEDITERRANEE, Κεφαλονιά
Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)