Σύγχρονες Απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ”
24-26 Μαϊου 2013, Ξεν. XENIA PALACE, Πορταριά Βόλου
Οργάνωση: Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)