«Αντιπαραθέσεις και Προβληματισμοί στη θεραπεία των ψυχικών ασθενειών»


9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με θέμα: «Αντιπαραθέσεις και Προβληματισμοί στη θεραπεία των ψυχικών ασθενειών»

02/04/2015 – 04/04/2015

Ξενοδοχείο Xenia Volou

Τηλέφωνο : 2310247743

Email : info@globalevents.gr

Website : www.globalevents.gr