Δημοτικό Ιατρείο Αιγάλεω


Δημοτικό Ιατρείο Αιγάλεω

Τα Δημοτικά ιατρεία λειτουργούν από το 1998 χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση. Στεγάζονται σ’ ένα ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο 250 τ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο για τους άπορους, τους ανασφάλιστους και τους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α.

Λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

    Παθολογικό – Ορθοπεδικό – Φυσικοθεραπείας – Νευρολογικό – Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού.

    Το Γυναικολογικό και το Διαβητολογικό τμήμα εξυπηρετεί όλους τους Δημότες.

    Τα Δημοτικά Ιατρεία συνεργάζονται για εξετάσεις με τα κρατικά νοσοκομεία, ενώ όλες οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν.

Πηγή http://www.aigaleo.gr/Default.aspx?tabid=65&language=el-GR