Ημέρες Επεμβατικής Πνευμονολογίας & Θωρακικής Ενδοσκόπησης


Ημέρες Επεμβατικής Πνευμονολογίας & Θωρακικής Ενδοσκόπησης
26-29 Ιουνίου 2013, Νοσοκομείο Σωτηρία