Υπογραφή Γονιδιακής Έκφρασης, ενδέχεται να υπογραμμίζει τη πρόγνωση για το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο


Υπογραφή Γονιδιακής Έκφρασης, ενδέχεται να υπογραμμίζει τη πρόγνωση για το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

Η μέθοδος προβλέψεως Coxnet, ένα εργαλείο που βασίζεται σε δεδομένα γονιδιακής έκφρασης που περιλαμβάνουν CD34-θετικά κύτταρα, προσδιορίζει τα γονίδια τα οποία σχετίζονται σημαντικά με την επιβίωση σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Η έκφραση του γονιδίου ως προφίλ υπογραφείς μπορεί να βοηθήσει στο προσδιορισμό την πρόγνωσης για ασθενείς με MDS αναλύοντας αδιαχώριστα μονοπύρηνα κύτταρα μυελού των οστών, αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό Journal of Clinical Oncology. HemOnc Σήμερα (10/14)

 

Πηγή Gene expression signature may point to prognosis for myelodysplastic syndrome
The Coxnet predictor, a tool based on gene expression data involving CD34-positive cells, identifies genes that are significantly associated with survival in patients with myelodysplastic syndrome. The gene expression profiling-based signature can help determine the prognosis for MDS patients by analyzing unsorted bone marrow mononuclear cells, researchers reported in the Journal of Clinical Oncology. HemOnc Today (10/14)  http://www.healio.com/hematology-oncology/hematologic-malignancies/news/online/%7Bffdca37c-3f8a-40c6-81df-2d1b2b0c8549%7D/gene-expression-profiling-based-signature-can-help-predict-prognosis-in-myelodysplastic-syndrome