1ο Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής & 2η Διεπιστημονική Συνάντηση Σχέσεων Ψυχιατρικής & Δικαίου


1ο Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής & 2η Διεπιστημονική Συνάντηση Σχέσεων Ψυχιατρικής & Δικαίου
19-21 Απριλίου 2013, Κοζάνη
Διοργανωτής: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Πληροφορίες: τηλ: 2310460682

http://www.psych.gr/