1ο Διεθνές Συνέδριο “Cardiovascular biotechnology: From cell to man”


1ο Διεθνές Συνέδριο “Cardiovascular biotechnology: From cell to man”, 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2013, Αμφιθέατρο της Ακαδημίας Αθηνών