17ου Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο


Το 17ου Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία και θα διεξαχθεί στις 8-9 Δεκεμβρίου 2017, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα. Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 1 Οκτωβρίου 2017