11ο Συνέδριο Εντατικής Ιατρικής Ενόπλων Δυνάμεων


11ο Συνέδριο Εντατικής Ιατρικής Ενόπλων Δυνάμεων
24-25 Μαίου 2013, Αθήνα
Οργάνωση: Φιλεκπαιδευτική Εταιρία Στρατιωτικής Εντατικής Ιατρικής ο Χείρων
Ιστοσελίδα http://www.armyicu.gr