4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Συνέδρια - Ημερίδες

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού
6/02/2014 – 08/02/2014, Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού