14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας


14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Η Ψυχολογία σε Κρίσιμους Καιρούς
15-19 Μαΐου 2013, Thraki Palace Hotel, Αλεξανδρούπολη
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής

http://www.elpse.gr/