19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας


19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας
25-27 Απριλίου 2013, Athenaum Intercontinental, Αθήνα
Οργάνωση
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Σε Συνεργασία με:
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Ογκολογίας
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας – Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογία

http://www.hesmo2013.gr/