Σεμινάριο Παιδιατρικές Λοιμώξεις 2014


Σεμινάριο Παιδιατρικές Λοιμώξεις 2014
15/02/2014, Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Γ΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Τηλέφωνο : 2310273888, 2310275100 (Δημήτριος Καλογεράκης)
Email : businessanalysis.events@gmail.com