27ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Νευροχειρουργικής


Επίσημη τελετή έναρξης 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής     27 Ιουνίου 2013 – 29 Ιουνίου 2013
Επίσημη τελετή έναρξης της 5ης Διεθνής Συνάντησης για την Υδροκεφαλία 29 Ιουνίου 2013 – 2 Ιουλίου 2013
Επίσημη γλώσσα συνεδρίου: Ελληνική

Σημαντικές ημερομηνίες
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των εργασιών
15 Απριλίου 2013
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής με μειωμένο κόστος
18 Μαΐου 2013
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών
30 Απριλίου 2013

Πιστοποιητικά – Μοριοδότηση
Η συμμετοχή στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής πριμοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.). Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα χορηγηθούν με τη λήξη του Συνεδρίου στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρευρεθούν και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.Επίσημη τελετή έναρξης 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής     27 Ιουνίου 2013 – 29 Ιουνίου 2013
Επίσημη τελετή έναρξης της 5ης Διεθνής Συνάντησης για την Υδροκεφαλία 29 Ιουνίου 2013 – 2 Ιουλίου 2013
Επίσημη γλώσσα συνεδρίου: Ελληνική

Σημαντικές ημερομηνίες
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των εργασιών
15 Απριλίου 2013
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής με μειωμένο κόστος
18 Μαΐου 2013
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών
30 Απριλίου 2013

Πιστοποιητικά – Μοριοδότηση
Η συμμετοχή στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής πριμοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.). Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα χορηγηθούν με τη λήξη του Συνεδρίου στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρευρεθούν και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.