29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή συμμετοχή


29ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή συμμετοχή
18 – 20 Οκτωβρίου 2013 – Αμφιθέατρο “Παύλος Κονιαλίδης”, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.), Φλέμινγκ 20, Μαρούσι, Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων
Τηλ. 210 60 74 200, fax 210 60 74 222