39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο


Το 39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22-25 Μαΐου 2013 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Η εγγραφή στο Συνέδριο ανέρχεται σε 100,00€ για τους ειδικευμένους, ειδικευόμενους και τους λοιπούς επιστήμονες υγείας.

Για τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει είτε την εγγραφή του μόνο στο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (σύμφωνα με τα παραπάνω ποσά) είτε την εγγραφή του στο πακέτο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (που περιλαμβάνει και την εγγραφή στο ΕΠΙΣ) έναντι ποσού 200,00€.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Τηλέφωνο: 210-7243161, 7211845

E-mail: iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων!
01-02-2013

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων!
18-01-2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων
11-01-2013

Ιστοσελίδα http://www.mednet.gr/app/index.php/