4ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο


4ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο
Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία
20-22 Σεπτεμβρίου 2013
Βόλος, Xenia Βόλου Domotel

Μαιάνδρου 23 Αθήνα
Τηλ.210721185
Φαξ:2107775295