40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού


40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
17 Απριλίου – 20 Απριλίου 2013, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, ΑΘΗΝΑ
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

http://www.endo.gr/