51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο


51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 21-23 Ιουνίου 2013, Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη.

Στις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να συμμετάσχουν παιδίατροι από όλες τις υπο-ειδικότητες της παιδιατρικής, ερευνητές, ειδικευόμενοι ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές και ακαδημαϊκοί.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867), ο ετήσιος αριθμός συμμετοχών σε επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια εσωτερικού τύπου Α’, των επαγγελματιών υγείας, που επιχορηγούνται από φαρμακευτικές εταιρείες και λοιπές εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συμμετοχές ανά επαγγελματία υγείας.

Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου ένας επαγγελματίας υγείας, συμμετέχει ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης/συνέδριο ως «ομιλητής«, «πρόεδρος«, «μέλος» της οργανωτικής επιτροπής, 1ος-2ος-3ος «συγγραφέας» σε εργασία (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση) που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Γλώσσα

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Κάρτες συνέδρων

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Κατά την είσοδο του συνέδρου στις συνεδριακές αίθουσες, και σύμφωνα με τη νέα διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE της κάρτας διαπίστευσης.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου την τελευταία ημέρα του συνεδρίου. Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη νέα διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Γραμματεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Η Γραμματεία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.