11ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας


11ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας
29 – 30 Νοεμβρίου 2013, Σπάρτη, Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας