9ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων


9ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων που θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου 2014  στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

 

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα υπάρχουν κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και Ξένους επιστήμονες, στρογγυλά τραπέζια με ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες και θα δοθεί η δυνατότητα προφορικής παρουσίασης ερευνητικών εργασιών και ανασκοπήσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της ΠΕΒ και θα σας κοινοποιούνται ηλεκτρονικά.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν:

•    Εκπαίδευση
•    Έρευνα
•    Περιβάλλον
•    Ποιότητα ζωής
•    Βιομηχανία

 

9o ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «Το Περιβάλλον και ο Άνθρωπος»