9ο Ετήσιο Διήμερο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, με θέμα «Οι Σπάνιες Παθήσεις στη Δυτική Ελλάδα»


9ο Ετήσιο Διήμερο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, με θέμα «Οι Σπάνιες Παθήσεις στη Δυτική Ελλάδα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2016, στα Ιωάννινα.

Πρόγραμμα