Σύνδρομο εντεροκολίτιδας (FPIES)


NOSOS-notalone.gr  31-3-2013

FPIS Food protein-induced enterocolitis syndrome From Wikipedia
Τροφική πρωτεΐνη που προκαλεί το σύνδρομο της  εντεροκολίτιδας
Σύνδρομο εντεροκολίτιδας (FPIES) είναι μια σοβαρή οργανική απόκριση σε πρωτεΐνη των τροφίμων που εμφανίζεται τυπικά 1 έως 4 ώρες μετά την κατάποση του παθογόνου τροφίμου και συχνά αναπτύσσεται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. [1] [2] [3 ] [4] Στη σοβαρή μορφή, οι ασθενείς κάνει εμετό μέχρι αφυδάτωσης και μέχρι την κατάσταση όμοια με σοκ, η οποία εμφανίζεται στο 15% των ασθενών. [5] [6] FPIES εμφανίζεται κυρίως σε μικρά βρέφη, αλλά μπορεί να υπάρχουν σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες.

 Στην σοβαρή μορφή, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, και οξέωσης. [1] [2] [3] Εργαστηριακές μελέτες κατά τη διάρκεια του οξέως επεισόδιου δείχνει ένα αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων με ένα ,αυξημένα αιμοπεταλία και μεθαιμοσφαιριναιμία. [7] Ενδοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει μια μικτή Ηωσινοφιλική και ουδετεροφιλική διήθηση, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνει η διάγνωση. Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι σαφής, αλλά υποτίθεται ότι είναι ένα Τ κύτταρο οδηγεί τη διαταραχή. [8]

Υπάρχει μια παραλλαγή του FPIES και εκδηλώνεται ως χρόνιος εμετός, διάρροια. [9] Κατά την επανέκθεση του προσβάλλοντας τροφίμου μετά από μια περίοδο, το σύνδρομο μπορεί να παρουσιάσει με επαναλαμβανόμενο εμετό και αφυδάτωση.

Γάλα και πρωτεΐνη σόγιας είναι οι πιο κοινές τροφές ενεργοποίησης, αλλά έχουν αναφερθεί και άλλα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού, βρώμης, ( σόγιας, γάλα ,Insidermedicine In Depth, Dr. Susan Sharma), κοτόπουλου, φυστίκι, πατάτα και τα ψάρια. [3] [10] [11] Μία παρόμοια κατάσταση έχει επίσης αναφερθεί σε ενήλικες, οι περισσότεροι συνδέονται συχνά με την κατάποση οστρακοειδων. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις FPIES που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων στο μητρικό γάλα σε σπάνιες περιπτώσεις. [12]

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην ιστορία ως ειδική IgE οι δερματικές δοκιμασίες είναι συνήθως αρνητικες. [9] Σε μια μελέτη, επιδερμικές δοκιμασίες atopy patch tests σε κληρονομική αλλεργία βρέθηκαν να είναι χρήσιμες. [13]

Η επικράτηση της FPIES σε μια μελέτη του πληθυσμού στο Ισραήλ ήταν 0,3%. [14] Μελέτες έχουν δείξει  πως το 90% των παιδιών το ξεπέρασε σε ηλικία των 3 ετών.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

http://fpiesfoundation.org/

http://www.kidswithfoodallergies.org/resourcespre.php?id=99

http://allergies.about.com/od/foodallergies/a/fpies.htm

Food protein-induced enterocolitis syndrome

Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) is a severe systemic response to food protein that typically occurs 1 to 4 hours after the ingestion of the causative food and frequently develops in the first few years of life.[1][2][3][4] In the severe form, patients will vomit until dehydration and until a shock-like state, which occurs in 15% of patients.[5][6] FPIES occurs primarily in young infants, but can exist in older children and adults.

In the severe form, symptoms include vomiting, diarrhea, and acidosis.[1][2][3] Laboratory studies during the acute episode shows an elevated white blood cell count with a left shift and elevated platelet count and methemoglobinemia.[7] Endoscopy may reveal a mixed Eosinophilic and neutrophilic infiltrate but is not required to make the diagnosis. The exact mechanism is unclear, but it is hypothesized to be a T cell driven disorder.[8]

There is a variant of FPIES and it manifests as chronic emesis, diarrhea, and failure to thrive.[9] Upon re-exposure to the offending food after a period of elimination, a subacute syndrome can present with repetitive emesis and dehydration.

Milk and soy protein are the most common trigger foods, but other foods have been reported including rice, oat, chicken, peanut, potato and fish.[3][10][11] A similar condition also has been reported in adults, most often related to crustacean shellfish ingestion. There are also cases of FPIES being transmitted through foods in breast milk in rare occasions.[12]

Diagnosis is primarily based on history as specific IgE and skin prick tests are typically negative.[9] In one study, atopy patch tests was found to be helpful.[13]

The prevalence of FPIES in a population study in Israel was 0.3%.[14] Studies have found 90% of the children outgrew by 3 years of age.[14][15]
References
1.    ^ a b Powell GK. Food protein-induced enterocolitis of infancy: differential diagnosis and management. Comprehensive therapy 1986; 12:28-37
2.    ^ a b Sicherer SH, Eigenmann PA, Sampson HA. Clinical features of food protein-induced enterocolitis syndrome. The Journal of pediatrics 1998; 133:214-9.
3.    ^ a b c Mehr S, Kakakios A, Frith K, Kemp AS. Food protein-induced enterocolitis syndrome: 16-year experience. Pediatrics 2009; 123:e459-64.
4.    ^ Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, Jones SM, Sampson HA, Wood RA, et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Summary of the NIAID-Sponsored Expert Panel Report. The Journal of allergy and clinical immunology 2010; 126:1105-18.
5.    ^ Nowak-Wegrzyn A, Muraro A. Food protein-induced enterocolitis syndrome. Current opinion in allergy and clinical immunology 2009; 9:371-7.
6.    ^ Andrews T, Tsarouhas N, Spergel J. Food allergy presenting as a “septic”-appearing infant. Pediatr Emerg Care 2004; 20:677-9.
7.    ^ Anand RK, Appachi E. Case report of methemoglobinemia in two patients with food protein-induced enterocolitis. Clinical pediatrics 2006; 45:679-82.
8.    ^ Mori F, Barni S, Cianferoni A, Pucci N, de Martino M, Novembre E. Cytokine expression in CD3+ cells in an infant with food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES): case report. Clinical & developmental immunology 2009; 2009:679381.
9.    ^ a b Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, Jones SM, Sampson HA, Wood RA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. The Journal of allergy and clinical immunology 2010; 126:S1-58.
10.    ^ Sicherer SH. Food protein-induced enterocolitis syndrome: case presentations and management lessons. The Journal of allergy and clinical immunology 2005; 115:149-56.
11.    ^ Levy Y, Danon YL. Food protein-induced enterocolitis syndrome–not only due to cow’s milk and soy. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology 2003; 14:325-9.
12.    ^ Monti G, Castagno E, Liguori SA, Lupica MM, Tarasco V, Viola S, et al. Food protein-induced enterocolitis syndrome by cow’s milk proteins passed through breast milk. The Journal of allergy and clinical immunology 2011; 127:679-80.
13.    ^ Fogg MI, Brown-Whitehorn TA, Pawlowski NA, Spergel JM. Atopy patch test for the diagnosis of food protein-induced enterocolitis syndrome. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology 2006; 17:351-5.
14.    ^ a b Katz Y, Goldberg MR, Rajuan N, Cohen A, Leshno M. The prevalence and natural course of food protein-induced enterocolitis syndrome to cow’s milk: a large-scale, prospective population-based study. The Journal of allergy and clinical immunology 2011; 127:647-53 e1-3.
15.    ^ Hwang JB, Sohn SM, Kim AS. Prospective follow-up oral food challenge in food protein-induced enterocolitis syndrome. Archives of Disease in Childhood 2009; 94:425-8.
                                                                            From Wikipedia, the free encyclopedia

Eπιμέλεια  μετάφρασης Παξιμάδη Ελένη NOSOS-notalone.gr