6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 04/12/2014 – 06/12/2014 Divani Caravel

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Τηλέφωνο : 210 7210001

Email : info@congressworld.gr