Εξελίξεις στην Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Μη Μεταγγισιοεξαρτώμενης Θαλασσαιμίας

Συνέδρια

΄΄Εξελίξεις στην Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Μη Μεταγγισιοεξαρτώμενης Θαλασσαιμίας΄΄

22-24 Μαΐου 2013, Μουσείο Ιστορίας – Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών