Η Προοπτική του Θεσμού των Προγραμμάτων Φιλοξένουσων Οικογενειών για Ψυχικά Πάσχοντες στην Ελλάδα


Η Προοπτική του Θεσμού των Προγραμμάτων Φιλοξένουσων Οικογενειών για Ψυχικά Πάσχοντες στην Ελλάδα. Δυνατότητα Υλοποίησης στην 6η Υγειονομική Πειρφέρεια. Παρασκευή 30/5/2014 9:00 π.μ. – 6:00 μ.μ. Κλικ εδώ