Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου


1. Τι είναι το κοινωνικό Ιατρείο

Ένα ιατρείο που θα προσφέρει σε μόνιμη βάση, χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τους προσερχόμενους, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, επιδιώκοντας και πιέζοντας την πολιτεία να εξασφαλίζει δωρεάν την αναγκαία κατά περίπτωση, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, νοσηλεία και αποκατάσταση.

2. Σκοπός

Σκοπός του Κοινωνικού Ιατρείου είναι η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους πολίτες, ανεξαρτήτου εθνικότητας και θρησκείας οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ και δεν έχουν να πληρώσουν το σύνολο του κόστους της θεραπείας ή των εξετάσεών τους.

3. Πώς λειτουργεί

Α) Συντελεστές
· Ιατροί
· ΕπαγγελματίεςΥγείας
· ΕπαγγελματίεςΦροντίδας
· Εθελοντές
Β) η Διαδικασία
· Ιατροί, ειδικότητες των οποίων δεν εξαρτώνταιαπό ιατρικό εξοπλισμό, (παθολόγος, παιδίατρος,ορθοπεδικός, ψυχίατρος) θα καταγράφουν τις ώρες και τις ημέρες που μπορούν να είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ιατρείο. Ανάλογα με τις διαθεσιμότητες οι εθελοντές διαμορφώνουν το πρόγραμμα,το οποίο θα αναρτάται .
· Η γραμματεία έχει την ευθύνη του κλεισίματος των επισκέψεων των ασθενών (τηλεφωνική επικοινωνία ή μετά από επίσκεψη στο κέντρο)
· Οι υπόλοιποι ιατροί μπορούν να εξετάζουν στα ιατρεία τους, δηλώνοντας αριθμό δωρεάν επισκέψεων ανά μήνα. Επίσης οι ιατροί του δικτύου θα καλύπτουν ένα λογικό αριθμό εκτάκτων περιστατικών, αν τυχόν υπάρξουν. Αυτό θα γίνεται σε συνεννόηση  με τη γραμματεία.
· Οι εθελοντές οδοντίατροι, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας , του κόστους των υλικών για τη θεραπεία και άλλων δυσκολιών, θα αποφασίσουν συνολικά τον τρόπο της συνεισφοράς τους.
· Για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, θα υπάρχει ιατρός συντονιστής.
· Στο κοινωνικό ιατρείο αρχικά θα γίνει προσπάθεια να υπάρχει φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των εξεταζόμενων ασθενών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με  την προσφορά φαρμάκων στο χώρο του κοινωνικού Ιατρείου, είτε τοποθετώντας κουτιά ανακύκλωσης φαρμάκων τόσο στα ιατρεία μας όσο και στα φαρμακεία. Θα μπορούσε επίσης ο φαρμακευτικός σύλλογος να ενισχύει την προσπάθεια αυτή και σε συνεργασία με το κοινωνικό Ιατρείο να ιδρυθεί Κοινωνικό Φαρμακείο.
· Τέλος θα ανοιχτεί κατάλογος εθελοντών, οι οποίοι θα δηλώσουν τις ημέρες και τις ώρες που διαθέτουν – προσφέρουν, είτε για γραμματειακή υποστήριξη, είτε για άλλες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου

Το κοινωνικό ιατρείο χρειάζεται :
· Ιατρικόπροσωπικό
· Οδοντιατρικόπροσωπικό
· Προσωπικόεπαγγελματιών υγείας και φροντίδας
· Εθελοντές
· Γραμματειακή υποστήριξη
· Φάρμακα
· Νομικήκάλυψη

· Ιδέες
· Προτάσεις
και κυρίως την αγάπη όλων μας…

Οι ιατρικές ειδικότητες που καλύπτονται εθελοντικά στα πλαίσια του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Κορίνθου είναι οι εξής:

    Γενικοί Ιατροί
    Δερματολόγοι
    Καρδιολόγοι
    Οδοντίατροι
    Ορθοπεδικοί
    Ουρολόγοι
    Οφθαλμίατροι
    Παθολόγοι
    Παιδίατροι
    Πνευμονιολόγοι
    Ρευματολόγοι
    Φυσίατροι
    Ψυχίατροι
    Ωτορινολαρυγγολόγοι

Πηγή http://www.kiakorinthou.blogspot.gr/