ΠΕΒ: Ο Προγεννητικός Έλεγχος Γενετικών Νοσημάτων: Παρόν και Μέλλον


“Ο Προγεννητικός Έλεγχος Γενετικών Νοσημάτων: Παρόν και Μέλλον”  διοργανώνει η ΠΕΒ το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 10.00-13.00μμ. στο MEC Παιανίας.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκθέσεων HealthLab, EcoLink, Chem17 που θα πραγματοποιηθούν 24-26 Νοέμβρη στο MEC Παιανίας.